کارکرد لبه چسبان مدل 3100 صنعتی فول ایستگاه در سایت مکث صابرین
این محصول یکی از تولیدات منحصر به فرد این شرکت می باشد.