حضور مکث صابرین فن ساز در نمایشگاه چوب 98

با تشکر از همراهان همیشگی ما در خدمت شما بودن افتخار بزرگیست که  نصیب ما شده است